jump to navigation

judulna mah keur diajar dasar-dasar kacapi tembang :) Januari 9, 2009

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
7 comments

geus sababaraha waktu katukang, si kuring ngamimitian diajar kacapi tembang, rada hésé ogé geuning ngarubah téhnik ngacapi, nu biasa kana kacapi kawih ayeuna pindah ka tembang.
ah, ceuk batur téh, lain hésé meureun… kuring na wé nu bodo héhéhéhé 🙂

pokona mah kuring ngan hayang ngabagi naon nu geus diajarkeun ku guru kuring, kang Juli Kartawinata, ka kuring. kieu cenah pedaran ti anjeuna.

Kahiji mah apalkeun heula pola dasar nu jiga kieu:

téknik Cacag

pola Cacag

saterusna

téknik Beulit

pola Beulit

téknik Golosor

pola Golosor

pola Papageran

pola Papageran

Pola Golosor deui

Pola Golosor deui

pola Gulung

pola Gulung

Terus ari geus apal mah sakabéhna dihijikeun.

Anu warnana BEUREUM téh minangkana panangan Kenca—Anu warnana hideung téh panangan katuhu.
peun heula nya… ké urang teruskeun deui, sakalian jeung conto dina mp3 na.

Punten ah si kuring mah sok nyanyahoan….

Advertisements

Dokumentasi Kagiatan Januari 9, 2009

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

hapunten pisan dugi ka denget ieu si kuring can bisa waé publikasikeun hasil-hasil gempungan nu diayakeun di padépokan kudihyang, kusabab sasabaraha hal.

ka kang Bayu, hapunten nya kang teu acan tiasa nyumponan jangji. Insya Alloh minggu-minggu ieu kuring rék nganggeuskeun dokumentasi nu keur dipigawé.

tempat diajar kacapi? Désémber 19, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
Tags: , , ,
9 comments

Saha nu hoyong diajar kacapi?

ti baheula kuring resep kana seni sunda, boh ngadangukeun boh diajar jang maénkeun alat-alatna. Anu paling resep mah sim kuring téh maenkeun kacapi.
Ngan nya kitu téa.. masalahna ari hayang diajar kacapi mah hésé lamun kudu ngulik sorangan, nyontoan tina kaset atawa cd téh. jadi angger wé perlu aya ‘guru’ anu ngajarkeun, minimal dasar-dasarna, pami urang leukeun mah tangtu diteruskeun nepi ka mahirna.
Sabenerna mah loba ahli kacapi di kota Bandung téh, ngan sok hésé neang informasi dimana jang diajarna nu bener.

Dimana kuring bisa diajar maen kacapi di Bandung?

Kujalaran kitu komunitas kuring, kudihyang pajajaran, boga kahayang rék nga-fasilitasan saha-saha waé nu rek diajar kacapi, rék kacapi kawih atawa jang tembang sunda cianjuran.
ari tempatna mah di padépokan kudihyang, di cigadung, mung waktosna mah nyanggakeun wé ka nu badé diajarna.
Nu rék ngajarna tangtu lain jalma nu kakarak diajar kacapi, tapi ku ahlina nyaéta kang GANGAN GARMANA saparakanca téa.

sok ah, ka wargi nu hoyong diajar diantos kontakna ka kuring.

ngariung yu!? urang ngobrolkeun pakarang pusaka sunda Désémber 12, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
8 comments

lamun teu aya halangan, poé saptu minggu hareup tanggal 20 Desember 2008, di padepokan kudihyang pajajaran rék kadatangan sababaraha tamu nu boga kaahlian jeung pangalaman kana ngulik pakarang pusaka urang sunda, nyaéta kang Tédi Permadi, kang Budi Dalton, kang Aries (dosén itenas), kang Joe, kang Gungun, sareng nu sanésna.

nu bakal di gunemkeun moal tebih ti cariosan pakarang sunda téa.
pokonamah bakalan nambahan élmu jang urang, jeung deui jang nambahan baraya urang sunda 🙂

mangga ah, dihaturanan.

— sim kuring boga kénéh hutang yeuh, Insya Alloh moal lila deui kuring rék nampilkeun naon nu geus diguar dina 3 bulan katukang, nyaéta Naskah Sunda Kuno, Aksara Sunda, Tembang Sunda Cianjuran, sareng Maenpo.—

ᮊᮥᮓᮤᮠ᮪ᮚᮀ ᮕᮏᮏᮛᮔ᮪ ᮙᮤᮀᮌᮥ ᮃᮚᮩᮔ Nopémber 18, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

ᮜᮙᮥᮔ᮪ ᮒᮩ ᮃᮚ ᮠᮜᮍᮔ᮪, ᮞᮘ᮪ᮒᮥ ᮃᮚᮩᮔ ᮓᮤ ᮕᮓᮦᮕᮧᮊᮔ᮪ ᮊᮥᮓᮤᮠ᮪ᮚᮀ ᮕᮏᮏᮛᮔ᮪ ᮘᮛᮤᮞ᮪ ᮍᮥᮜᮙ᮪ ᮒᮧᮊᮧᮠ᮪ ᮎᮤᮃᮔ᮪ᮏᮥᮛᮔ᮪ ᮔᮥ ᮌᮩᮞ᮪ ᮙᮧᮃᮜ᮪ ᮘᮤᮛᮩᮊ᮪ ᮓᮩᮄ, ᮑᮈᮒ ᮊᮀ ᮌᮔ᮪ᮌᮔ᮪ ᮌᮛ᮪ᮙᮔ, ᮕ ᮄᮚᮥᮞ᮪ ᮝᮤᮛᮓᮤᮛᮦᮏ, ᮘᮥ ᮉᮄᮞ᮪ ᮊᮧᮙᮛᮤᮃᮂ ᮏᮩᮀ ᮜᮧᮘ ᮓᮩᮄ.

ᮘᮤᮜᮤᮠ᮪ ᮕᮛ ᮝᮛ᮪ᮌᮤ ᮃᮚ ᮙᮤᮔᮒ᮪ ᮊᮔ ᮘᮠᮞᮔ᮪ ᮒᮨᮙ᮪ᮘᮀ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮎᮤᮃᮔ᮪ᮏᮥᮛᮔ᮪ ᮓᮤᮠᮒᮥᮛᮔᮔ᮪, ᮍᮝᮤᮒᮔ᮪ ᮒᮘᮥᮠ᮪ |᮱᮳| ᮓᮤ ᮎᮤᮌᮓᮥᮀ ᮞᮨᮜᮒᮔ᮪ ᮠᮤᮏᮤ ᮔᮧᮙᮨᮛ᮪ |᮲᮲| ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ.

ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮊᮧᮔ᮪ᮒᮊ᮪ ᮞᮤᮙ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮓᮤ |᮰᮲᮲᮷᮰᮱᮴᮵᮶᮷᮹|

ᮎᮌ᮪

teu tiasa maca postingan dihandap? Nopémber 4, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

ulah heran..
kumargi aksara sunda teh masih keneh teras dikembangkeun, seratan dihandap teh mung tiasa dibaca dina aksara sunda upami di komputerna parantos di installkeun font sunda tea 🙂

sok ah urang dukung babarengan, kumaha carana sangkan aksara sunda bisa jadi aksara nu universal, jiga aksara arab atawa kanji.

cag heula nya . . .