jump to navigation

SAMPURASUN…. Januari 16, 2006

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
add a comment

amit ampun nun paralun
ka gusti nu maha suci
neda pangjiad pangraksa
para abdi-abdi nagari
seja ngaguar raratan
titis waris nini aki

sampurasun ka rumuhun
ka hyang ciptaan Gusti
nu murba di pajajaran
pangauban seuweu siwi
nu gelar di tatar sunda
muga nyebarkeun wawangi

Advertisements