jump to navigation

mawar bodas Pébruari 25, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
1 comment so far

mapay jalan satapak
ngajugjug ka hiji lembur
henteu karasa capena
sabab aya nu diteang…

hujan angin dor dar gelap henteu aya keur ngiuhan
sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing

nu penting mah asal nepi ka tempat anu di tuju
rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala
sugan tea moal gagal kembang
geus aya nu boga
balik teh asa ngoleang lempang ge asa ngalayang

teu kasawang ti anggalna
teu kapikir titadina
Lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing
mikiran pipanyakiteun… mikiran pipanyakiteun

Advertisements

oleh-oleh ti bandung Pébruari 23, 2006

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

basa poe jumaah kamari kuring balik ka bandung, niatna rek ngabereskeun urusan mobil jeung ka hajatan iva.
lumayan rada ngarieutkeun tah.

ngaburu poe jumaah balik teh kahayang mah ngalengkepan sarat nu dipenta ku si yaya, ngarah bisa nyokot mobil poe isukanana. nepi ka bandung, panggih jeung ridwan teh teu bisa poe jumaah, da hujan na badag. kakarak saptu isukan mnggihan ridwan, mikeun sarat nu kurang. sanggeus kitu kuring nungguan kabar proses nu keur di usahakeun ku ridwan. eh… apek teh si cep yaya na teu baleg… aya-aya wae alesan na teh. ieu lah.. itu lah… pokona mah ngahesekeun pisan. kakarak bisa diproses senen, cenah.

atuh, jadina kuring nginjeum mobil pimitohaeun jang hajat poe saptu teh. keun we lah sanajan era ge, daripada pipamajikaneun make kabaya kudu naek angkot mah, hese. poe minggu oge sarua. jadina nginjeum mobil deui.

hajat iva teh jadina dua poe. poe saptu mah akad jeung sukuran kulawarga di masjid darul hikam, poe minggu resepsina di gedung kologdam.
kuring teu ngarti kunaon make kudu di dua poekeun sagala, nu pasti mah jadina lieur… asa cape teu puguh. meureun jang nu boga hajat mah eta teh nunjukeun harkat darajat manehna, yen manehna teh mampuh nyieun hajat gede-gedean. jang kuring mah, riweuh… jeung asa miceunan duit, lebar.. mendingan dibikeun ka panganten, jang biaya hirup mimiti duaan.

keun we lah. eta mah urusan maranehna, da nu boga duit manehna… nu riweuh manehna. kuring mah ngiring bingah we.
kuring dua poe eta teh kamamana bareng jeung nu geulis urang bandung, manehna make jilbab, jadi asa beuki geulis 🙂

poe senen kuring nungguan kabar ti nu nguruskeun mobil tea. kuring hayang nyaho bisa dibereskeun poe eta keneh teu.
ngajemput mang ipin di cicaheum jam sapuluhan, langsung ka lingkar selatan, mayar sesa dp.

geus kitu anteur mang ipin deui ka paledang, kuring kahujanan di jalan rek ka dago. jam tilu si eyang nitah kuring meuli komputer jang SI. untung we si bang ucok muka keneh, jadi kuring mesen komputer make telpon, jeung printerna ka si abang. jam opat-an kuring karek meunang beja yen mobil teh siap dicokot, kudu geuwat da kantorna rek tutup.
kuring ka kantor ridwan jam satengah limaan. sugan teh rek langsung, der ngobrol heula jang serah terima mobil teh, rada lila. can beres kitu teh si bang ucok nelpon, tokona rek tutup.
atuh, ku kuring kudu ditinggalkeun heula si urusan mobil teh. kuring ngajugjug ka jaya plasa, nyokot komputer eyang. nuhun bang ucok!

balik deui ka kantor ridwan, mobil geus siap dicokot. kuring geus ditelponan ku kabogoh, kuring poho yen geus boga jangji rek nganteur manehna ka dokter.
atuh asa dibuburu transaksi mobil teh. keun we lah, percaya ka ridwan.

av back make mobil anyar kuring ngajemput kabogoh di cigadung. terus ka dokter di metro. lumayan lah, rada jauh. geus kitu kuring ka kebon kopi jeung kabogoh, ngobrol nepi ka jam sapuluhan.
jam sabelasan kuring anteur kabogoh balik, terus langsung ka cirebon…….

fiuh….. what a day. . . . asa cape. nu penting mah ayeuna si hideung geus bisa dipake ulin didieu, jadi kuring teu hoream deui kaluar kantor.

ka bandung Pébruari 17, 2006

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
13 comments

biasa.. poe jumaah teh waktuna kuring ngajadwalkeun deui acara jang di bandung.
jumaah ayeuna mah kuring rek balik rada gancangan ngudag sore di bandung.
bieu aya sabaraha pagawean nu ngabungahkeun, jadwal panggih jeung direktur rs pertamina geus diatur, tinggal materi na ku kuring disiapkeun deui.

tapi aya oge nu pikasebeleun. si hideung, mobil nu geus lila diincer kuring, nepi ka ayeuna can hasil bisa dibawa ku kuring.. padahal rencana mah si hideung teh rek dipake jang si hideungacara kawinan iva isukan.
tu da urang bank na pikasebelan pisan.. make kudu ngalengkepan sarat nu hanteu2 wae.. kuring ambek dina telpon nepi ka beak pulsa.
geus lah… pokona mah mun poe ieu can aya hasil wae… rek dicokot deui duit pangjadi teh.
isukan kuring rek kuririlingan neang mobil anyar deui nu teu hese sarat2na.

umm…. sono deuih ieu teh…. hayang panggih jeung nu geulis mojang bandung tea 😀

B A S A Pébruari 16, 2006

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
add a comment

basa teh ciciren bangsa
leungit basana leungir bangsana
ngamomorekeun basa pribadi
tandana henteu boga temah wadi

basa teh amanat ti nu kawasa
mopohokeun basa indung bapa
tandana taya karumasa ka karuhunna

basa teh gambaran eusining rasa

basa teh gapura budaya bangsa
nyukcruk basa bakal tepung jeung pribadina
cul basana lesot bangsana!

Amanat Galunggung ! Pébruari 16, 2006

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

Amanat ratu pakuan

 jaga beunangna kabuyutan!
muliyana kulit lasun di jaryan, madan na rajaputra, anteukna beunang ku sakalaih.

nu hartina

jaga lemah cai tina pangjorag deungeun! ajen kulit lasun dijarian leuwih mulya ti batan lemah cai diranjah deungeun.

kapaut imut Pébruari 15, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
add a comment

Nya didieu naha hate geus kapaut
Nu teu pira salirta nenggorkeun imut
Ngadak-ngadak jadi benten raraosan
Hate ratug cacakan tepang dadakan

Nya ayeuna kapentang panah asmara
Sorot soca sinar cinta tembus rasa
Gurilapna lir inten pinuh permata
Hate ngangkleung kabawa imut salira

Najan tepung harita ukur salangkung
Kapidangdung gandrung liwung ngalanglayung
Aduh… kieu rasana kagembang
Hayang neang.. hayang nganjang..
mustika kembang kamelang

horeng kieu rasana panyakit cinta
pajarkeun teh hese piubareunana
lamun cinta teu miara kana rasa
rasa endah nu taya bandingannana