jump to navigation

ngawitan Pébruari 11, 2006

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
trackback

baheula kuring kungsi sakola di dayeuh bandung, tempatna di dayeuh kolot, nu baheula kungsi jadi puseur bandung.
loba picaritaeun didinya, hiji-hiji ku kuring rek dikorehan deui. 

dimimitian ku ditarimana kuring sakola didinya. atoh jeung bingah kacida na teh lain ku ditarimana didinya, tapi ku ningali pangharepan kolot nu sakitu gedena ningali kuring aya didinya.
kuring na mah biasa we.. da bongan budak keneh.

di kampus eta, nu tempatna teh nyempod pisan jeung walungan cikapundung, anu unggal usum hujan banjir wae, anu dikulilingan ku masarakat nu sakola teh smp-smp wae teu taramat, kuring manggihan hiji pasualan nu kacida umumna jaman ayeuna mah, tapi da bareto mah nu kitu teh kaireng pisan da ayana di hareupeun panon sorangan.

masarakat dayeuh kolot sabuderan kampus nu panghirupan biasana tina macul sawah batur  atawa jadi buburuh pabrik kudu kalindes ku barudak maha-siwa kampus kuring.
saeutik-saeutik generasi kolot di masarakat sukabirus jeung sabudereun na marangkat. nu aya kari barudak aroleho nu teu ngarti kana sajarah titinggal kolotna didinya.

di kampus kuring, nu ngaranna bahasa nasional kampus teh lain bahasa endonesia, basa ingris komo deui basa sunda mah . . .  70% basa nu dipake teh dingaranan boso.

atuh lain di kampus wae… tungtung na mah jadi mangaruhan ka masarakat sabudeureun kampus tea. barudak didinya nu baheula sakitu sarantun na, nu baheula mah papada hayang diajar kana karawitan mang johari atawa mang ‘njo ayeuna mah (ieu teh api-api na taun salapan genep) papada maroyok ka nu kolot teh.

si kuring reuwas.
si kuring ayeuna (taun salapan genep tea) rada hese rek neangan batur ngobrol make basa sorangan teh.
beu, eta barudak.. diajak ngobrol make basa sunda papada ngajawabna ku basa lian.

ti harita, si kuring nu saenyana mah digedekeun lain dilingkungan kasundaan, mimiti ngabogan rasa hayang ngarubah pasualan eta.
dimimiti ku sorangan, kuring mawa ka kulawarga, lingkungan kuring jeung sakabeh tempat nu bisa kuring pangaruhan.

basa teh cerminan bangsa
saha deui nu rek malire kana basa jeung budaya sunda
lamun lain urnag sunda?

matak ge…..
Ulah era rek ngomong sunda!

Advertisements

Pairan»

No comments yet — be the first.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: