jump to navigation

Sunda Mekar Séptémber 6, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
5 comments

Cacandran para luluhur
ciri bumi dayeuh pancatengah
ciri dayeuh pancatengah
lemah duwurna, lebak lengkobna
tanah padataranana

Nagara wibawa mukti
perlambangna congkrang kujang papasangan

Yasana para Dewata
teu sulaya dinyatana

Pasundan tanahna subur
gemah ripah ma`mur loh jinawi
gemah ripah loh jinawi
gunung gunungna, cur cor caina
makplak pasawahanana

subur sugih pangebonna
karaharjan mencar mawur kajauhna 

nagri nanjung panjang punjung
murah sandang murah pangan

Sunda surup kana tangtung
sunda sieup ninggang kana wanda
sieup ninggang kana wanda
adeg adegna, budi basana
teu nandakeun wawanenna

someah narima semah
matak betah anu ngadon bubuaran

tara ebreh pangartina
teu nembongkeun kabisana

Advertisements