jump to navigation

Kampung Dago Pojok – Dago Bengkok Maret 7, 2007

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
4 comments

masih keneh ti pangalaman dua minggu katukang…

Dago Pojok 
ti kampung biru kuring naek motor ka tanggulan. jarang aya nu apal ari tanggulan mah, tapi lamun disebutkeun dago pojok mah batur arapaleun. di tungtung jalan dago pojok teh aya hiji tanggul nu maksudna jang ngabagi cai ka sawah didaerah biru jeung sakaliwatan nepi ka cisitu, tah daerahna disebut tanggulan.

lamun geus kumat jarambahna, si kuring resep ulin di eta tanggulan. ngahaja ti imah aki mekel calana ganti, jalan nepi ka biru terus norobos deui jalan leutik nepi ka dago pojok tea. loba picaritaeun di sajajalaneun ka tanggulan teh, ti mimiti diudag anjing, diudag soang nepi ka ngilu ngungudag bangsat. ari ngaranna budak leutik mah kuring teh euweuh ka sieun da can ngarti tea. aya nu lulumpatan ngudag jelema teh kuring jeung dulur kuring ngadon ngilu lulumpatan oge.. sihoreng jelema nu diudag teh bangsat. untung we teu kukumaha, ngan nepi ka imah kuring dicarekan ku kolot.

geus nepi ka tanggulan nu caina bersih tur herang, langsung kuring ting arajleng.. teu sieun titeuleum da aya tanggul nu ngahalangan tea. pokonamah lamun hayang ngojay ditempat nu murah meriah mah tanggulan teh cocok pisan lah….

sabenerna tanggulan teh teu bersih-bersih teuing, da dipake oge ku nu mandi, nyeuseuh, miceun jeung sajabana. tapi kusabab caina gede tur herang, matakan teu katingali kotorna, kuring mah resep we ngojay… maklum budak.

kiwari tanggulan aya keneh. jalan asup kadinya ge geus bisa diasupan ku mobil, ngan caina jauh pisan jeung baheula. kiwari cai tanggulan bener-bener geus jiga cai walungan di kota. runtah teh geus pabalatak pisan.

ditambah deui ayeuna didinya aya jalan asup ka komplek perumahan anyar, Kampung padi, nu jalan na tembus nepi ka dago biru. anu meuli imah didinya geus tangtu lain orang asli tanggulan, da basa kuring asup ka pengembangna kuring nanyakeun harga imah didinya jeung taneuhna. pangmurahna teh 650 juta rupiah, bariu imahna leutik. kuring can yakin aya urang asli tanggulan anu bisa meuli imah didinya.

Dago bengkok
dulur kuring nu asalna di biru sempet pindah ka dago bengkok, di komplek pembangkit listrik. kuring sebagai budak leutik jarambah beuki resep boga tempat pangulinan anyar. ari jalan ka dago bengkok teh bisa tembus ti dago pojok atawa ngaliwat jalan aspal, jalan dago tea. lamun rek nembus liwat dago pojok urang bisa ngaliwatan curug dago, nu baheula mah nyaan katingali jiga curugna teh, ningali jembatan na ge jiga ningali obyek wisata nu bener, asa di gunung puntang… ari ayeuna mah teu leuwih jiga ningali jembatan biasa nu loba di jalan-jalan ka cirebon.
Curug Dago
harita kuring kakarak nyaho yen didago teh aya pabrik listrik tinu cai. cai PLTA teh asalna ti balong gede di dago pakar. eta ge kakarak nyaho sanggeus diajak ku dulur leumpang ngaliwatan tangga sarebu ti bengkok ka pakar.

tangga sarebu teh nyaeta tangga nu ayana digigireun torowongan cai gede, nu nyurulukeun cai ti balong nepi ka plta tea. disebut tangga sarebu teh kusabab tangana loba pian, jeung jalanna nanjak pisan. kuring osok nyobaan ngitung hiji-hiji eta tangga th, tapi tara nepi ka beres da sok kaburu cape tea, jadi we poho.

di bengkok kaulinan kuring salian natakan tangga sarebu nyaeta ngojay di walungan cikapundung. caina herang pisan, nepi kuring asa ngojay di karang setra. didinya oge kuring karek ngarti naon nu ngaranna CAAH teh, da kaalaman basa keur ngojay, teu hujan teu angin cai walungan teh ujug-ujug ngagedean, tarik pisan. untung kuring jeung babaturan geus naek ka sisi deui.

babaturan kuring di bengkok aya nu ngaranna joko. ceuk dongeng lanceuk kelas di sd, si joko teh diajar hiji jurus silat nu aneh atawa biasa disebut ngelmu. lamun manehna keur ambek teh tinu ramona bisa kaluar kuku, siga kuku macan. cenah geus loba nu ningali basa manehna keur ngamuk. kuring mah can pernah, ngan kuring jadi sok kasieunan lamun papangih jeung joko teh. lamun dipikir-pikir ayeuna, jang naon kuring make sieun nya… lamun manehna keur ngamuk mah, nepi kaluar kuku, teukteuk we kukuna make panyetek nu seukut, jadi moal bisa jadi-jadi deui. ah dasar budak.

ningali dago kiwari jeung ngabayangkeun dago bihari mah moal nyambung, malah matak jangar sirah pinuh ku kaduhung. kaduhung kunaon baheula teu meuli sawah didinya, kaduhung kunaon baheula teu nyieun imah di biru, meureun ayeuna teh imah kuring bakalan jadi imah gedong oge sarua jeung batur…

tapi can tangtu ketang… emang geus kuduna jiga kieu kaayaan dago ayeuna teh.. kan ngaranna oge majukeun pangwangunan tea…

tapi ulah bari ngaruksak hulu cai atuh euy!!!

Advertisements

Kampung Awis- Kampung Biru Maret 3, 2007

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
3 comments

Poe minggu katukang si kuring kukurilingan di lembur kuring baheula.
jaman keur budak, si kuring sering mondok di imah aki jeung nini di dago, imah kuring mah di pasirlayung, padasuka cicaheum kaluhur. Imah aki teh di coblong, deukeut lapangan coblong nu biasa dipake maenbal (terus dibagi dua jadi lapangan basket jeung lapang poli).

keur jaman-jamanna kuring jadi budak jarambah, unggal balik sakola teh kuring ulin ngurilingan daerah dago. ti mimiti ka cihaurgeulis, cisitu nepi ka pasirlayung sagala malahan mah.. leumpang sorangan…nepi ka imah teh geus jiga budak manggih da geus lestreng pinuh ku daki jeung karinget.

tapi nu paling kainget ku si kuring mah lamun geus ulin ka kampung awis, biru, dago pojok jeung dago bengkok.

Kampung Awis; disebut awis teh teuing kunaon, tapi keur jaman kuring budak nyanyahoanan mah, kakarak diajar basa inggris, disebut awis teh kusabab loba tangkal awi disajajalan ka kampung awis teh… kusabab awina loba, disebut weh AWIS (make ‘s’ ditukangna nandakeun loba).

di awis loba pisan babaturan SD kuring, jadi kuring sering pisan ulin kadinya teh nya di imah babaturan wae. babaturan didinya lobana anak patani jeung buruh pabrik tahu. nya kiktu we ari datang ka sakola teh bajuna sok ramen bau tahu atah, da osok ulin didinya jeung kolotna. tapi kuring resep, da babaturan urang dinya mah sanajan teu pinter tapi teu bodo-bodo acan, balageur pisan.. tara ribut jeung kuring.

di handapeun jalan ka awis aya cinyusu, mata cai, nu herang pisan caina. kuring teu ngarti naon maksudna baheula mah, ayeuna kuring ngarti kunaon eta tempat dingaranan SEKE.
mun rek ka awis, ti imah aki teh kuring kudu leupang meuntas kebon awi anu poek pisan. ditambahan aya nu nyieun makan di jalaneun na, pokonamah siang wae ngaliwat kadinya teh sok keueung, komo deui peuting. mun peuting kudu ka awis, baheula mah sok mawa oncor, da senter mah teu kabehan boga.

sanggeus ngaliwatan kebon awi teh mengkol ka kiri jalanna  mudun, satapakeun jelema, kusabab jalanna tina taneuh beureum lamun hujan teh sok loba korban didinya. ngan nu kuring teu ngarti mah aya tukang kurupuk nu mawa blek sagede-gede imah (imah hayam) lamun ngaliwat kadinya teh meni anteng teu tisoledat-soledat acan.hebat si emang teh, babaturan kuring wae sering pisan mun datang ka sakola teh bajuna geus pinuh ku taneuh beureum bari sapatuna teh digigiwing da sieun kotor. pokonamah lamun isuk-isuk kuring nepi ka sakola ningali sakola teh pinuh ku taneuh, berarti urang awis geus daratang.

loba pisan picaritaeun di kampung awis teh… kuring hayang pisan bisa nunjukeun ka anak-anak kuring jaga.

ngan ayeuna….
kampung awis geus jadi DAGO ASRI. kebon awi nu baheula diliwatan teh ayeuna geus jadi imah agreng, bogana panggede ti jakarta cenah. seke jeung walungan nu sakitu bersihna baheula ayeuna geus dirugrug, dijadikeun jalan aspal. imah babaturan kuring baheula ayeuna geus ganti jadi imah-imah gede nu dijadikeun kos-kosan jelema beunghar, nu sabulan sewa kamar didinya bisa nepi ka dua juta satengah. teuing dimana ayeuna babaturan kuring urang awis teh.
jalan ke dago

Kampung Biru; lamun rek ka kampung biru aya tilu jalan nu bisa diliwatan ti imah aki. nu kahiji jalan ka jalan gede, asup ti dago barat, nu kadua jalan ka kampung awis tea, nu katilu mah jalan ka sawah.

lamun geus hujan, biasana mah hoream jalan ka awis da becek tea, matak osok jalan ka sawah. di kampung biru teh loba pisan dulur jeung babaturan kuring. aya adina aki jeung nini, aya uwa jeung bibi, jeung rea-rea deui. jalan ka sawah ti imah aki ngaliwatan tukangeun sakola, ngaliwatan buruan imah batur kakarak nepi ka sawah.

moal kabayang ayeuna mah kumaha kaayaan sawah jaman baheula. nu ngaranna sawah teh lain ngan saukur sapetak-dua petak wae, tapi ti mimiti coblong nepi ka dago barat teh sawah hungkul. lamun keur ulin balik sakola kuring osok ngilu jeung anak patani, ngurek ngala belut tea. loba pisan kajadian di sawah teh, ti mimiti ngurek, ngadu layangan, menbal mun sawahna keur garing, nepi ka gelut oge sok di sawah.

jadi jaman baheula mah sipat kesatria teh geus aya ti bubudak. lamun keuheul jeung batur disakola atawa batur ulin di imah aki, sok ngajakan gelut teh di sawah. sok ditungguan jam anu di sawah… lamu maneh wani mah. lamun geus kitu teh rame we duaan pabukbek lamun pada-pada wani mah, lamun teu wani mah moal datang. sok dipisahkeun teh ku patani atawa aya salah sahiji nu ceurik, balik ka imah bari nangtangan, ngancem-ngancem.

lamun geus nepi ka biru, kuring sok mondok di imah uwa. jaman baheula can aya telepon, jadi lamun kuring geus ngaleungit teh kolot hese neanganna. bakating ku sering na kuring ulin, tungtungna mah diantepkeun ku kolot ge, da cape nyarek meureun. tapi isukna kuring dipangmawakeun saragam jeung buku sakola, diteundeun di imah aki.

di kampung biru adina aki boga madrasah jeung masjid sorangan. unggal waktu sholat eyang teh (kuring nyebutna kitu ngarah gampang we..) rajin ngageroan jalama ngajakan ka masjid.

komo mun geus subuh mah inget pisan kuring caritaanna ge ‘waktos ayeuna parantos tabuh tilu saparapat; hayu urang sami-sami sholat tahajud…… waktos ayeuna parantos tabuh satengah opat; hayu urang sami-sami gugah…. waktos ayeuna parantos tabuh opat; hayu urang sami-sami sholat…. kitu we teu eureun-eureun nepi ka beres sholat subuh diteruskeun ku tadarus. eta teh kabeh make pangeras suara, bisa kadangu nepi ka tungtung kampung.

ayeuna kampung biru geus teu jiga bareto. sawah-sawah nu sakitu lobana ayeuna geus leungit, sakali deui ku nu ngaranna dago asri tea. imah-imah dulur di biru jeung imah babaturan kuring geus kadesek, jadi ngan sauprit pisan. didinya ayeuna geus aya Kampung Dago; nu sanajan disebut kampung teh ngan sebutan hungkul jang real estate anyar nu hargana teu kabayang ku urang biru aslina. baheula mah urang dinya teh eraeun pisan lamun disebutkeun imahna di kampung biru teh… ayeuna mah pasti geus lain deui.

ngan nepi ayeuna masih keneh kadangu sora eyang unggal subuh ngahudangkeun jelema, sanajan geus kolot jeung sorana kadangu teu pati jelas; Waktos ayeuna parantos tabuh opat; hayu urang sami-sami sholat………. eling-eling jalma muslimin muslimat…….. duh hapunten eyang… kuring teu acan tiasa neraskeun joang teh….

teu acan peun…….. ke disambung deui ka kampung pojok jeung kampung bengkok.