jump to navigation

Kampung Awis- Kampung Biru Maret 3, 2007

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
trackback

Poe minggu katukang si kuring kukurilingan di lembur kuring baheula.
jaman keur budak, si kuring sering mondok di imah aki jeung nini di dago, imah kuring mah di pasirlayung, padasuka cicaheum kaluhur. Imah aki teh di coblong, deukeut lapangan coblong nu biasa dipake maenbal (terus dibagi dua jadi lapangan basket jeung lapang poli).

keur jaman-jamanna kuring jadi budak jarambah, unggal balik sakola teh kuring ulin ngurilingan daerah dago. ti mimiti ka cihaurgeulis, cisitu nepi ka pasirlayung sagala malahan mah.. leumpang sorangan…nepi ka imah teh geus jiga budak manggih da geus lestreng pinuh ku daki jeung karinget.

tapi nu paling kainget ku si kuring mah lamun geus ulin ka kampung awis, biru, dago pojok jeung dago bengkok.

Kampung Awis; disebut awis teh teuing kunaon, tapi keur jaman kuring budak nyanyahoanan mah, kakarak diajar basa inggris, disebut awis teh kusabab loba tangkal awi disajajalan ka kampung awis teh… kusabab awina loba, disebut weh AWIS (make ‘s’ ditukangna nandakeun loba).

di awis loba pisan babaturan SD kuring, jadi kuring sering pisan ulin kadinya teh nya di imah babaturan wae. babaturan didinya lobana anak patani jeung buruh pabrik tahu. nya kiktu we ari datang ka sakola teh bajuna sok ramen bau tahu atah, da osok ulin didinya jeung kolotna. tapi kuring resep, da babaturan urang dinya mah sanajan teu pinter tapi teu bodo-bodo acan, balageur pisan.. tara ribut jeung kuring.

di handapeun jalan ka awis aya cinyusu, mata cai, nu herang pisan caina. kuring teu ngarti naon maksudna baheula mah, ayeuna kuring ngarti kunaon eta tempat dingaranan SEKE.
mun rek ka awis, ti imah aki teh kuring kudu leupang meuntas kebon awi anu poek pisan. ditambahan aya nu nyieun makan di jalaneun na, pokonamah siang wae ngaliwat kadinya teh sok keueung, komo deui peuting. mun peuting kudu ka awis, baheula mah sok mawa oncor, da senter mah teu kabehan boga.

sanggeus ngaliwatan kebon awi teh mengkol ka kiri jalanna  mudun, satapakeun jelema, kusabab jalanna tina taneuh beureum lamun hujan teh sok loba korban didinya. ngan nu kuring teu ngarti mah aya tukang kurupuk nu mawa blek sagede-gede imah (imah hayam) lamun ngaliwat kadinya teh meni anteng teu tisoledat-soledat acan.hebat si emang teh, babaturan kuring wae sering pisan mun datang ka sakola teh bajuna geus pinuh ku taneuh beureum bari sapatuna teh digigiwing da sieun kotor. pokonamah lamun isuk-isuk kuring nepi ka sakola ningali sakola teh pinuh ku taneuh, berarti urang awis geus daratang.

loba pisan picaritaeun di kampung awis teh… kuring hayang pisan bisa nunjukeun ka anak-anak kuring jaga.

ngan ayeuna….
kampung awis geus jadi DAGO ASRI. kebon awi nu baheula diliwatan teh ayeuna geus jadi imah agreng, bogana panggede ti jakarta cenah. seke jeung walungan nu sakitu bersihna baheula ayeuna geus dirugrug, dijadikeun jalan aspal. imah babaturan kuring baheula ayeuna geus ganti jadi imah-imah gede nu dijadikeun kos-kosan jelema beunghar, nu sabulan sewa kamar didinya bisa nepi ka dua juta satengah. teuing dimana ayeuna babaturan kuring urang awis teh.
jalan ke dago

Kampung Biru; lamun rek ka kampung biru aya tilu jalan nu bisa diliwatan ti imah aki. nu kahiji jalan ka jalan gede, asup ti dago barat, nu kadua jalan ka kampung awis tea, nu katilu mah jalan ka sawah.

lamun geus hujan, biasana mah hoream jalan ka awis da becek tea, matak osok jalan ka sawah. di kampung biru teh loba pisan dulur jeung babaturan kuring. aya adina aki jeung nini, aya uwa jeung bibi, jeung rea-rea deui. jalan ka sawah ti imah aki ngaliwatan tukangeun sakola, ngaliwatan buruan imah batur kakarak nepi ka sawah.

moal kabayang ayeuna mah kumaha kaayaan sawah jaman baheula. nu ngaranna sawah teh lain ngan saukur sapetak-dua petak wae, tapi ti mimiti coblong nepi ka dago barat teh sawah hungkul. lamun keur ulin balik sakola kuring osok ngilu jeung anak patani, ngurek ngala belut tea. loba pisan kajadian di sawah teh, ti mimiti ngurek, ngadu layangan, menbal mun sawahna keur garing, nepi ka gelut oge sok di sawah.

jadi jaman baheula mah sipat kesatria teh geus aya ti bubudak. lamun keuheul jeung batur disakola atawa batur ulin di imah aki, sok ngajakan gelut teh di sawah. sok ditungguan jam anu di sawah… lamu maneh wani mah. lamun geus kitu teh rame we duaan pabukbek lamun pada-pada wani mah, lamun teu wani mah moal datang. sok dipisahkeun teh ku patani atawa aya salah sahiji nu ceurik, balik ka imah bari nangtangan, ngancem-ngancem.

lamun geus nepi ka biru, kuring sok mondok di imah uwa. jaman baheula can aya telepon, jadi lamun kuring geus ngaleungit teh kolot hese neanganna. bakating ku sering na kuring ulin, tungtungna mah diantepkeun ku kolot ge, da cape nyarek meureun. tapi isukna kuring dipangmawakeun saragam jeung buku sakola, diteundeun di imah aki.

di kampung biru adina aki boga madrasah jeung masjid sorangan. unggal waktu sholat eyang teh (kuring nyebutna kitu ngarah gampang we..) rajin ngageroan jalama ngajakan ka masjid.

komo mun geus subuh mah inget pisan kuring caritaanna ge ‘waktos ayeuna parantos tabuh tilu saparapat; hayu urang sami-sami sholat tahajud…… waktos ayeuna parantos tabuh satengah opat; hayu urang sami-sami gugah…. waktos ayeuna parantos tabuh opat; hayu urang sami-sami sholat…. kitu we teu eureun-eureun nepi ka beres sholat subuh diteruskeun ku tadarus. eta teh kabeh make pangeras suara, bisa kadangu nepi ka tungtung kampung.

ayeuna kampung biru geus teu jiga bareto. sawah-sawah nu sakitu lobana ayeuna geus leungit, sakali deui ku nu ngaranna dago asri tea. imah-imah dulur di biru jeung imah babaturan kuring geus kadesek, jadi ngan sauprit pisan. didinya ayeuna geus aya Kampung Dago; nu sanajan disebut kampung teh ngan sebutan hungkul jang real estate anyar nu hargana teu kabayang ku urang biru aslina. baheula mah urang dinya teh eraeun pisan lamun disebutkeun imahna di kampung biru teh… ayeuna mah pasti geus lain deui.

ngan nepi ayeuna masih keneh kadangu sora eyang unggal subuh ngahudangkeun jelema, sanajan geus kolot jeung sorana kadangu teu pati jelas; Waktos ayeuna parantos tabuh opat; hayu urang sami-sami sholat………. eling-eling jalma muslimin muslimat…….. duh hapunten eyang… kuring teu acan tiasa neraskeun joang teh….

teu acan peun…….. ke disambung deui ka kampung pojok jeung kampung bengkok.

Advertisements

Pairan»

1. sony syaupala - Agustus 29, 2007

sim kuring kapunggkur oge linggih di cisitu, kumargi tanah luluhur ti pun biang cisitu teh. Saparntos maos seratan perkawis kampung awia kawit biru janten asa kaguar deui emutan kapungkur waktos linggih keneh di cisitu. dikampung biru ge masih seer wargi ayeuna teh mung nya sapertos nu diserat perkawis kampung biru ayeuna tos benten pisan teu sapertos kapungkur. Mudah-mudahan hiji mangga kaendahan dago tiasa kaguar deui sanaos bentukna beda

2. ade - Séptémber 28, 2007

sim kuring kapunggkur oge linggih di kp tanggulan, kumargi tanah luluhur ti pun biang di tanggulan. Saparntos maos seratan perkawis kampung tanggulan simkuring asa kaguar deui emutan kapungkur waktos di kampung tanggulan. dikampung Tanggulan ge masih seur wargi malahhan di kampung biru sareng kampung awis mah dah tos jadi tempat ka ulinan simkuring .mung nya sapertos nu diserat perkawis kampung biru ayeuna tos benten pisan teu sapertos kapungkur. Mudah-mudahan hiji mangga kaendahan dago tiasa kaguar deui sanaos bentukna beda

3. Kang Zid ti Banten Kidul - Oktober 30, 2007

Perkawis kaendahan di lembur. Tong bujeng lembur nu aya disisi kota dalah lembur singkur sisi gunung atanapi di “pedalaman” sapertos di Banten Kidul tos kantun waasna. Cai nu kapungkur mah cur-cor herang canembrang matak betah kiwari jadi walungan nu hideung pinuh runtah tur kokotor. Kumaha nasib tanah sunda teh nya?


Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: