jump to navigation

tempat diajar kacapi? Désémber 19, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
Tags: , , ,
9 comments

Saha nu hoyong diajar kacapi?

ti baheula kuring resep kana seni sunda, boh ngadangukeun boh diajar jang maénkeun alat-alatna. Anu paling resep mah sim kuring téh maenkeun kacapi.
Ngan nya kitu téa.. masalahna ari hayang diajar kacapi mah hésé lamun kudu ngulik sorangan, nyontoan tina kaset atawa cd téh. jadi angger wé perlu aya ‘guru’ anu ngajarkeun, minimal dasar-dasarna, pami urang leukeun mah tangtu diteruskeun nepi ka mahirna.
Sabenerna mah loba ahli kacapi di kota Bandung téh, ngan sok hésé neang informasi dimana jang diajarna nu bener.

Dimana kuring bisa diajar maen kacapi di Bandung?

Kujalaran kitu komunitas kuring, kudihyang pajajaran, boga kahayang rék nga-fasilitasan saha-saha waé nu rek diajar kacapi, rék kacapi kawih atawa jang tembang sunda cianjuran.
ari tempatna mah di padépokan kudihyang, di cigadung, mung waktosna mah nyanggakeun wé ka nu badé diajarna.
Nu rék ngajarna tangtu lain jalma nu kakarak diajar kacapi, tapi ku ahlina nyaéta kang GANGAN GARMANA saparakanca téa.

sok ah, ka wargi nu hoyong diajar diantos kontakna ka kuring.

Advertisements

ngariung yu!? urang ngobrolkeun pakarang pusaka sunda Désémber 12, 2008

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
8 comments

lamun teu aya halangan, poé saptu minggu hareup tanggal 20 Desember 2008, di padepokan kudihyang pajajaran rék kadatangan sababaraha tamu nu boga kaahlian jeung pangalaman kana ngulik pakarang pusaka urang sunda, nyaéta kang Tédi Permadi, kang Budi Dalton, kang Aries (dosén itenas), kang Joe, kang Gungun, sareng nu sanésna.

nu bakal di gunemkeun moal tebih ti cariosan pakarang sunda téa.
pokonamah bakalan nambahan élmu jang urang, jeung deui jang nambahan baraya urang sunda 🙂

mangga ah, dihaturanan.

— sim kuring boga kénéh hutang yeuh, Insya Alloh moal lila deui kuring rék nampilkeun naon nu geus diguar dina 3 bulan katukang, nyaéta Naskah Sunda Kuno, Aksara Sunda, Tembang Sunda Cianjuran, sareng Maenpo.—