jump to navigation

judulna mah keur diajar dasar-dasar kacapi tembang :) Januari 9, 2009

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
7 comments

geus sababaraha waktu katukang, si kuring ngamimitian diajar kacapi tembang, rada hésé ogé geuning ngarubah téhnik ngacapi, nu biasa kana kacapi kawih ayeuna pindah ka tembang.
ah, ceuk batur téh, lain hésé meureun… kuring na wé nu bodo héhéhéhé 🙂

pokona mah kuring ngan hayang ngabagi naon nu geus diajarkeun ku guru kuring, kang Juli Kartawinata, ka kuring. kieu cenah pedaran ti anjeuna.

Kahiji mah apalkeun heula pola dasar nu jiga kieu:

téknik Cacag

pola Cacag

saterusna

téknik Beulit

pola Beulit

téknik Golosor

pola Golosor

pola Papageran

pola Papageran

Pola Golosor deui

Pola Golosor deui

pola Gulung

pola Gulung

Terus ari geus apal mah sakabéhna dihijikeun.

Anu warnana BEUREUM téh minangkana panangan Kenca—Anu warnana hideung téh panangan katuhu.
peun heula nya… ké urang teruskeun deui, sakalian jeung conto dina mp3 na.

Punten ah si kuring mah sok nyanyahoan….

Advertisements

Dokumentasi Kagiatan Januari 9, 2009

Posted by adhiawardana in Urang Sunda.
1 comment so far

hapunten pisan dugi ka denget ieu si kuring can bisa waé publikasikeun hasil-hasil gempungan nu diayakeun di padépokan kudihyang, kusabab sasabaraha hal.

ka kang Bayu, hapunten nya kang teu acan tiasa nyumponan jangji. Insya Alloh minggu-minggu ieu kuring rék nganggeuskeun dokumentasi nu keur dipigawé.