jump to navigation

Sunda Mekar Séptémber 6, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
5 comments

Cacandran para luluhur
ciri bumi dayeuh pancatengah
ciri dayeuh pancatengah
lemah duwurna, lebak lengkobna
tanah padataranana

Nagara wibawa mukti
perlambangna congkrang kujang papasangan

Yasana para Dewata
teu sulaya dinyatana

Pasundan tanahna subur
gemah ripah ma`mur loh jinawi
gemah ripah loh jinawi
gunung gunungna, cur cor caina
makplak pasawahanana

subur sugih pangebonna
karaharjan mencar mawur kajauhna 

nagri nanjung panjang punjung
murah sandang murah pangan

Sunda surup kana tangtung
sunda sieup ninggang kana wanda
sieup ninggang kana wanda
adeg adegna, budi basana
teu nandakeun wawanenna

someah narima semah
matak betah anu ngadon bubuaran

tara ebreh pangartina
teu nembongkeun kabisana

Advertisements

ANGIN PEUTING Maret 1, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
3 comments

Angin peuting pang nepikeun salam kuring

ka panutan nutaya laratan nana

anu nyantel ayeuna ukur katresna

ayeuna panutan duka dimana
ka panutan nu kungsi nampana rasa

Angin peuting pang nepiken hariring kuring
katresna ngan ukur kembang tunggara
ukur potret salira baturna nalangsa
Ukur cimata nu jadi ubarna
Rasa kasono teu weleh ngadodoho

Sanajan urang paanggang hate mah paanjang-anjang
Sanajan urang papisah ka gusti urang sumerah diri

Kieu nasibna kedah kieu takdirna

mawar bodas Pébruari 25, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
1 comment so far

mapay jalan satapak
ngajugjug ka hiji lembur
henteu karasa capena
sabab aya nu diteang…

hujan angin dor dar gelap henteu aya keur ngiuhan
sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing

nu penting mah asal nepi ka tempat anu di tuju
rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala
sugan tea moal gagal kembang
geus aya nu boga
balik teh asa ngoleang lempang ge asa ngalayang

teu kasawang ti anggalna
teu kapikir titadina
Lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing
mikiran pipanyakiteun… mikiran pipanyakiteun

kapaut imut Pébruari 15, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
add a comment

Nya didieu naha hate geus kapaut
Nu teu pira salirta nenggorkeun imut
Ngadak-ngadak jadi benten raraosan
Hate ratug cacakan tepang dadakan

Nya ayeuna kapentang panah asmara
Sorot soca sinar cinta tembus rasa
Gurilapna lir inten pinuh permata
Hate ngangkleung kabawa imut salira

Najan tepung harita ukur salangkung
Kapidangdung gandrung liwung ngalanglayung
Aduh… kieu rasana kagembang
Hayang neang.. hayang nganjang..
mustika kembang kamelang

horeng kieu rasana panyakit cinta
pajarkeun teh hese piubareunana
lamun cinta teu miara kana rasa
rasa endah nu taya bandingannana

Kembang Tanjung Panineungan Pébruari 13, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
6 comments

Anaking Jimat Awaking
Basa Ema Mulung Tanjung Rebun-rebun
Di Pakarangan Nu reumis Keneh
Harita Keur Kakandungan Ku Hidep

Geus Opat Taun Katukang
Ema Nyipta Mulung Bentang
Nu Marurag Peuting Tadi
Benteng Seungit Ditiiran
Pangangguran

Anaking Jimat Awaking
Basa Ema Mulung Tanjung Rebun-rebun
Bet Henteu Sangka Aya Nu Datang
Ti Gunung Rek Ngabejakeun Bapa Hidep

Nu Opat Poe Teu Mulang
Ngepung Gunung Pager Bitis
Cenah Tiwas Peuting Tadi
Layonna Keur Kadieukeun
Dipulangkeun

Harita Waktu Layonna Geus Datang
Ema Ceurik Ieuh … Balilihan
Ras Ka Hidep Ieuh Na Kandungan
Utun Inji Budak Yatim Deudeuh Teuing

Harita Waktu Layon Geus Digotong
Ema Inget Kana Tanjung
Dikalungkeun Na Pasaran
Kembang Asih Panganggeusan Ieuh… Ti duaan

Anaking Jimat Awaking
Lamun Ema Mulung Tanjung Reujeung Hidep
Kasuat-suat na Pipikiran
Tapina Kedalna Teh Kuhariring

Hariring Eling Ku Eling
Kana Tanjung Nu Dipulung Eh …
Kembang Tanjung Nu Nyeungitan Pakarangan
Nu Nyeungitan Hate Urang, Panineungan

Bulan Langlayangan Peuting / puspajala Pébruari 13, 2006

Posted by adhiawardana in Lagu Sunda.
2 comments

Bulan Teh Langlayangan Peuting Enung
Nu Ditatar, Dipulut Ku Tali Gaib
Entong Salempang Mun Kuring Miang
Ti Tatar Ti Tatar Sunda
Dipulut Nya Balik Deui Ka Dieu
Ieuh … Masing Percaya

Bedil Geus Dipeloran
Granat Geus Disorendang
Ieu Kuring Arek Miang
Jeung Pasukan Siliwangi
Ka Jogja Hijrah Taat Parentah

Bedil Geus Dipeloran
Granat Geus Disorendang
Ieu Kuring Arek Miang
Jeung Pasukan Siliwangi
Ka Jogja Hijrah Taat Parentah